Friday, June 19, 2015

DP BBM-WA-Telegram-IG Idul Fitri bergerak tahun 2016

Untuk menyambut dan Untuk meramaikan Idul Fitri 1437H/2016 yang tinggal beberapa hari lagi yang hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 6-7 Juli 2016 ini, kami sajikan gambar animasi bergerak untuk DP BBM anda. Semoga bermanfaat dan banyak pahala.

Kumpulan DP BBM Animasi bergerak 2015, DP BBM Animasi bergerak Idul Fitri 1436H,DP BBM Animasi bergerak Lebaran 2015/1436H
Sehari lagi Lebaran
Kumpulan DP BBM Animasi bergerak 2015, DP BBM Animasi bergerak Idul Fitri 1436H,DP BBM Animasi bergerak Lebaran 2015/1436H
Kekasih Hati

Continue reading

Kumpulan Ucapan Idul Fitri dari berbagai Negara, Ucapan Idul Fitri dengan berbagai Bahasa, Kumpulan SMS BBM Ucapan Idul Fitri dari berbagai Negara dan bahasa Ucapan Idul Firi 2016 dari berbagai Negara & BahasaSama halnya dengan Indonesia Negara-negara lain juga mempunyai ucapan-ucapan khas saat lebaran tiba. Kata-kata tersebut juga memiliki arti yang sama yaitu mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri


Berikut kumpulan kalimat-kalimat paling umum yang di ucapkan saat lebaran tiba di Berbagai Negara:
 1. Afghanistan : Kochnay Akhtar
 2. Arab : Aid Mubarok 
 3. Bangladesh : Rojar Eid 
 4. Belanda : Eigendom Mubarak 
 5. Bosnia : Ramazanski Bajram 
 6. Bulgaria : Pritezhavani Mubarak 
 7. Chech : Vlastnictvi Mubarak 
 8. Cina : Guoyou Mubalake 
 9. Denmark : Ejet Mubarak 
 10. Finladia : Omistama Mubarakiin 
 11. Inggris : Happy Eid El Fitr 
 12. Israel : Bebe’lanat Mawba’rak 
 13. Itali : Proprieta Mubarak 
 14. Jepang : Chuuko Mubaraku 
 15. Jerman : Besitz Mubarak 
 16. Korea : Junggo mubarakeu 
 17. Kroasia : Vlasnistvu Mubarak 
 18. Kurdishtan : Cejna Remezanê 
 19. Malaysia : Salam Aidilfitri 
 20. Mesir : Ed Karim atau Eid Sahid 
 21. Nigeria : Sallah 
 22. Perancis : Fete de l’aid 
 23. Persia Iran : Eid-e-Sayed Fitr 
 24. Polandia : Wlasnosia Mubarak 
 25. Portugis : Mubarak propriedade 
 26. Rumania : Mubarak aflate in proprietatea 
 27. Rusia : Prinadlezhashchikh Mubarakj 
 28. Senegal : Korite 
 29. Spanyol : Mubarak, de propiedad 
 30. Swedia : Agda Mubarak 
 31. Turki : Ramazan Bayrami Urdu 
 32. India : Choti Eid 
 33. Yunani : Aneekoeen Moeemparak

TagUcapan Lebaran dan Idul Fitri dari berbagai Negara, Ucapan Idul Fitri dari berbagai Bangsa, Ucapan Idul Fitri dari berbagai Bahasa, Kumpulan Ucapan Idul Fitri dari berbagai Negara, Ucapan Idul Fitri dari berbagai Negara 2015, Ucapan Idul Fitri 1436H dari berbagai Negara, Kumpulan SMS BBM Ucapan Idul Fitri dari berbagai Negara,Kumpulan SMS BBM Ucapan Idul Fitri dari 33 Negara dan bahasa


Artikel lain yang penting Anda Baca:
Continue reading

Ucapan Idul Fitri 2016 Bahasa Sunda

Ucapan Lebaran atau Idul Fitri 2015 dalam bahasa Sunda, Ucapan Lebaran 2015-1436H dala bahasa Sunda, Ucapan SMS BBM Lebaran atau Idul Fitri 2015/1436H dalam bahasa Sunda
Ucapan Lebaran Bahasa Sunda
Bagi Anda yang berasal dari Jawa Barat yang berbahasa Sunda atau bagi Anda yang ingin memberikan ucapan lebaran atau idul fitri pakai bahasa Sunda untuk teman. kerabat atau relasi Anda yang dari Suku Sunda, berikut contoh  Ucapan Selamat Lebaran & Idul Fitri 2016/1437H dalam Bahasa Sunda.: 

Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran……. tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri…. mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri….. wilujeng boboran shiam 1436 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran shiam 1437 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu,mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. wilujeng boboran shiam 1437 H. Hapunten samudaya kalepatan.

Ngahaturakeun wilujeng boboram shiam 1 syawal 1437 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi ridho ngahpunten samudaya kalepatan.

Bilih aya langkung saur bahe carek , Kaciwit kulit kabawa daging, Tunggul dirurut catang dirumpak, Nyungkelit ati teugeunah manah, Mudut pangampura , Wilujeung boboran shiam 1437 H

Wening galih nu dipamrih , Jembar manah nu dipilampah , Wilujeng boboran shiam 1437 H,
kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan.

Sugrining runtah kalepatan dina manah , nyeuri peurihna ati sanubari , mugia lubar ku silaturahmi,
Wilujeng boboran shiam 1437 H . Taqobalallahu minaa waminkum.

Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan , Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan Wilujeng Boboran Syiam 1437 H

Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh,
meungpeung wanci can mustari., Neda dihapunten kana samudaya kalepatan,
bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Wilujeung Boboran Shiam 1437 H

Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya.. Wilujeng boboran shiam 1437 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran siam

Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya kalepatan. wilujeng boboran siam

Bersih galih nu diperedih, leah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nukasuhun

Nyucruk laku sunah Rasul, mapay lacak agama islam, gema takbir nu agung dipungkas kutali
silaturahim neda pangampura kasadayana wilujeng boboran shiam 1437 H

Jatidiri anu suci rasa jiwa nu tanpa noda , mugia sing ngajadi disarengan ku iman taqwa, nuantukna nunda kanyaah, nyimpen kadeudeuh, silih hampura kapapada jalma, panuhun sihapunten sadaya . Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum

Kaluluputan kalelepatan simkuring saparakanca, wilujeng boboran siam nyuciken diri ka Illahi, hampura diri ka gusti nu maha suci, mugia dina ieu fitri, sungkem diri ngajadikeun jalmi nu fitri, wilujeng boboran Boboran Shiam 1437 H.

Tina weningna ati nu surti, tina mumunggang rasa nu ageung rumasa, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, aya lampah nu teu merenah, tur lisan nu ngaraheutkeun manah, neda pangapunten lahir tumekaning batin, mugi luntur qolbu jembar pangampura. Wilujeng boboran siam 1437 H. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum, minal ‘aidin walfaizin.

Bilih aya luhur saur bahé carék, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah, di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin, hayu urang mapag 1 Syawal 1437 H ku kabungahan tur kaikhlasan.

Ti Lahir dugi ka Bathin.. Pamundut nu kapihatur , ligar manah ku kaikhlasan , tiasa ngalubarkeun, tina sanes kanten samudaya kalepatan, inggis catur teu kaukur , lampah lali nincak salah , neda sihapuntenna. Wilujeng boboran shiam 1437 H

Wilujeng boboran siam 1437H. Minal aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.

Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “wilujeng boboran shiam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.

Bilih kantos kasisit sebit kana ati, kapancah kaléngkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan.wilujeng boboran

Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Neda sihapunten

Najan panangan teu amprok, basa teu nyapa, raray teu tepang. hate sanubari meredih kedah silih bebaskeun, diri silih sucikeunn, mudah2an urang sadayana janten jalmi nu taqwa.amin

Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum, taqobalahuyakarim.

Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.

Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.

Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum,taqobalahuyakarim.

Continue reading