Thursday, July 17, 2014


Ucapan Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa, SMS Idul fitri dalam bahasa Jawa, UCapan BBM Idul fitri dalam bahasa Jawa
Ucapan Idul Fitri bahasa Jawa
Berikut ini adalah contoh beberapa ucapan Idul Fitri dalam bahasa Jawa Ngoko maupun bahasa jawa Kromo Inggil yang dapat Anda gunakan untuk saling berkirim ucapan lebaran baik lewat SMS atau BBM.:
 1. “Dhahar kupat kuahipun santen, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi2 kabeh doso2 dilebur ing dinten riyoyo niki. Amien.”
 2. “Dinten meniko dinten bakda riyadi Kulo menawi gadhah kalepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenenagan sak kulawarga kulo nyuwun agenging samudro pangaksami”
 3. “Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos, mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.”
 4. “Gunung Merapi rupane biru dicedaki dadi ijo wit-witan cemara Menawi kula gadhah keliru nyuwun agenging samudra pangapura.”
 5. “Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar Aku sing wis tau nglaraake atimu njaluk samudra pangapuramu kang jembar.”
 6. “Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir batin”
 7. “Juminten mbeber kloso, dodol kupat ngarep gapuro. Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro. Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo.”
 8. “Katur dhumateng ngarsanipun Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang sepisan kula badhe ngaturaken sungkem pangabekti kula dhumateng Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang kaping kalih kula ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat kula nyuwun pangapunten lan sageta kalebur wonten ing dinten riyadi punika lantaran Bapak/Ibu/Simbah/,dll. Ingkang saklajengipun kula ugi nyuwun pangestu mugi-mugi menapa ingkang dados panggayuh kula saged kalaksanan. Cekap atur kula.”
 9. “Kondur sami-sami kanthi linambaran tulus saha andhap asoring manah kula ugi ngaturaken sedaya kalepatan mugi sageda kalebur ing riyadi suci punika. Mugi Gusti Allah paring ijabah.”
 10. “Kulo nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepaten lahir dumugi ning batos boten langkung ngaturaken sugeng Iedul Fitri, mugi Gusti Allah Ingkang Kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo. Amien”
 11. “Mangan kopat karo mangan apem gadhah lepat nyuwun pangapunten”
 12. “Mangan sate sak gulene, sego megono bumbu kemiri kapan wae lebarane, sugeng riyoyo idul fitri tumbar merico kecap asing Nyuwun ngapuro lahir lan batin”
 13. “Mbok Setro bakul tempe gawe sehat wong sak erte marga tempe akeh proteine Lebaran ora kudu ganti hape sing penting kendali diri ora nggape hawa-nafsu sing nggugu karepe dewe”
 14. “Mlaku-mlaku ning Malioboro Menawi sayah numpak becak luwih sekeca Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura”
 15. “Mulad sarira hangrasa wani. Wani ngakoni kalemahan diri. Sugeng Riyadi Idul Fitri. Sadaya kelepatan nyuwun pangaksami.”
 16. “Nadyan netra tansasmita, lathi tanwicara, hamung aksara tinata minangka duta. Bebeging manah nyuwun gunging pangapurandika lan sugeng riyadi.”
 17. “Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya. Sugeng riyadi, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa”
 18. “Nandur pari jero. Manfaate kanggo anak putu. Luputku marang awakmu jero. Mangga dipendem nganggo pangapuramu. Taqabalallahu Minna Wa Minkum. Mugi amal ibadah kita sadaya katampi”
 19. “NgaturakenWilujeng Ied Fitri 1435H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Mirah. Amin.”
 20. “Ning gunung ketur tuku bolah, kanggo ndodomi sajadahe simbah Dudu salahmu sing gawe susah, nafsu amarahku sing gawe bubrah.”
 21. “Numpak andhong ning Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih aku nduwe luput gedhe,
 22. “Paijem gadhah Fiat. Diagem touring dateng Banten. Dalem kathah lepat, kerso paring agenge pangapunten.”
 23. “Pitik kate rupane putih Pitik alas rupane coklat Idul Fitri ati manungsa bali putih hawa-nafsu dikendali kanthi tobat”
 24. “Rinengga suminaring surya dinten fitri cinandra resik ing wardaya, katur sugeng manghayubagya Idul Fitri nyuwun angunging samudra pangaksami, ing sedaya kalepatan kula sakluwarga “minal aidinwal faidzin” mugi kita tansah winengku ing karahayon, gesang, lan mugi tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah SWT.”
 25. “Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep, silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati”
 26. “Sucineng ati, tumatining laku, ngaturaken SUGENG RIYADI 1436H bilih wonten kalepatan nyuwun agungi samudro pangaksami”. 
 27. “Ngaturaken Wilujeng Ied Fitri 1436H. Nyuwun Gunging Pangapunten, Mugi Kita Kanurangan Jatining Fitrah Saking Gusti Ingkang Maha Mirah. Amiiin.”.  
Tag:  SMS BBM Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2016, Ucapan idu fitri 1437 H, Ucapan idul fitri dalam Bahasa Jawa, sms Ucapan idul fitri dalam Bahasa Jawa, ucapan selamat idul fitri dalam bahasa jawa, ucapan idul fitri bahasa jawa tengah, ucapan idul fitri bahasa inggris, Ucapan Lebaran Idul Fitri Unik, Kata Kata Lebaran Bahasa Jawa, ucapan idul fitri bahasa jawa kromo, ucapan idul fitri 2016, ucapan idul fitri lucu, bahasa sunda halus, Kata Kata Lebaran Bahasa Jawa, Gambar untuk Ucapan idul fitri dalam Bahasa Jawa, SMS Ucapan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa, Ucapan Idul Fitri Dalam Berbagai Bahasa, Ucapan idul fitri dalam bahasa sunda, Ucapan Lebaran dalam Bahasa Daerah, Ucapan Lebaran Dalam Bahasa Jawa Kromo Inggil, Kumpulan BBM SMS Lebaran dan Ucapan Hari Raya Iedul Fitri, BBM SMS Ucapan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa Ngoko

Artikel lain yang berhubungan dengan Ucapan Idul Fitri 2016/1437H.

1. Kumpulan ucapan Lebaran dan Idul Fitri dalam Bergagai Bahasa/Negara 2016
2. Kumpulan animasi bergerak Idul Fitri 2016 utk DP BBM anda
3. Kumpulan Ucapan Puasa dalam Bahasa Jawa 2016

Continue reading