Sunday, December 16, 2012

Nama waktu di dalam bahasa Jawa

Jenenge wektu ten Boso Jowo/ nama waktu di dalam bahasa Jawa/ time in the name of the Java language.  (Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.)http://ithinkeducation.blogspot.com

NAME OF TIME
(ENGLISH)
Nama Waktu
(INDONESIAN)
Jenenge wektu/ nama waktu
(Javenese)
Morning
Pagi
Byar
06.00
-
-
gumatel
09.00
-
-
Pecat sawet
10.00
-
Bareng pekerjaan
Wisan gawe/ bareng gawe
10.00
Afternoon
Siang
Bedhug (luhur)
12.00
Middle sun
-
tengange
12.00
Set west
Lengser barat
Lingsir/ lengser  kulon
14.00
Ashar (Islam)
Asar
Ngasar
15.00
-
-
Tunggang gunung
17.00
-
-
Tibra layu
17.30
Evening; maghrib (Islam)
Maghrib
Maghrib (surup)
18.00
After maghrib (Islam)
Setelah magrib
Bakda magrib
18.30
Isyak (Islam)
Isyak
ngisak
19.00
After isya (Islam)
Setelah isyak
Bakda ngisak
20.00
Silent child
Selesai aktivitas anak-anak
Sirep bocah
22.00
Night
Selesai aktivitas dewasa
Sirep wong
23.00
Middle night
Tengah malam
Bedhug bengi (dawa)
24.00
Predawn
Lengser malam
Lingsir/ lengser wengi
01.00
-
-
titiyoni
02.00
First crow
Jago berkokok pertama
Jago kluruk sapisan
03.00
Subuh (islam)
Subuh
Bedhug telu (subuh)
04.00
Second crow
Jago berkokok kedua
Jago kluruk pindho
04.00
Third crow
Jago berkokok ketiga
Jago kluruk ping telu
05.00
-
Saput tanah
Saput lemah
05.30