Thursday, December 13, 2012

Jenenge KembangJenenge Kembang1.      Kembang Aren = dangu

2.      Kembang Blimbing = maya

3.      Kembang Cengkeh = polong

4.      Kembang Cubung : Torong

5.      Kembang Dhadhap : Celung

6.      Kembang Duren = dlongop

7.      Kembang Gedhang = ontong

8.      Kembang Ganyong : Puspanyidra

9.      Kembang Garut : Grameng

10.  Kembang Gedhang : Ontong/jantung, Tuntut

11.  Kembang Gembili : Seneng

12.  Kembang Glagah : mublak

13.  Kembang Gori : Angkup

14.  Kembang Jagung = sinuwun

15.  Kembang Jambe = mayang

16.  Kembang Jambu = karuk

17.  Kembang Jagung : Jeprak/Sinuwun

18.  Kembang Jambé : Mayang

19.  Kembang Jambu : Karuk

20.  Kembang Jarak : Juwis

21.  Kembang Jati : Janggleng, apa

22.  Kembang Jéngkol : Kecuwis

23.  Kembang Kacang = besengut

24.  Kembang Kapas = kadi

25.  Kembang Kara = kepek

26.  Kembang Kecipir = cethethet

27.  Kembang Kelor = limaran

28.  Kembang Kencur = sedhet

29.  Kembang Kluwih = onthel

30.  Kembang Kopi = blanggreng

31.  Kembang Krambil = mangga

32.  Kembang Kacang : Besengut

33.  Kembang Kacang brol : Bundhel

34.  Kembang Kanthil : Gadhing

35.  Kembang Kapas : Kadi

36.  Kembang Kara : Kepek

37.  Kembang Katès/gandhul : paès

38.  Kembang Kecipir : Cethethet/cethithèt

39.  Kembang Kecubung : torong

40.  Kembang Kélor : Limaran

41.  Kembang Kencur : Sedhet

42.  Kembang Kluwih : Onthel

43.  Kembang Kopi : Blanggrèng

44.  Kembang Krambil : Manggar

45.  Kembang Krokot : Naknik/nakrik

46.  Kembang Lombok = menik

47.  Kembang Lamtoro : Jedhidhing

48.  Kembang Lombok : Menik

49.  Kembang Mlinjo = uceng

50.  Kembang Mlinjo : Kroto, uceng

51.  Kembang Mundhu : mepet

52.  Kembang Mlandhing/lamtara : jedhidhing

53.  Kembang Nangka = angkup

54.  Kembang Nangka/gori : Babal, angkup

55.  Kembang Nipah : dongong

56.  Kembang Peté : Pendul

57.  Kembang Pandhan : Pundhak

58.  Kembang Pace : Nyreweteh

59.  Kembang Pring : Krosak

60.  Kembang Pohong/Téla/pohung : Ingklik

61.  Kembang Pohong = ingklik

62.  Kembang Pring = krosak

63.  Kembang Randhu = karuk

64.  Kembang Salak = ketheker

65.  Kembang Suruh = drenges

66.  Kembang Tebu = glagah, gleges

67.  Kembang Timun = montro

68.  Kembang Tales/kimpul : Pancal

69.  Kembang widara = rejasa


Source: dari beberapa sumber

http://primbonbahasajawa.blogspot.com/